Södra Drottningmarken bild med detaljplan

Detaljplan för Södra Drottningmarken vann laga kraft

Publicerad 2018-07-09

Kommunens beslut om att anta detaljplaneförslaget för del av Kungs Starby 2:6 m.fl. "Södra Drottningmarken" vann laga kraft 2018-07-09