Bårstad planområde

Samråd för detaljplan i Borghamn

Publicerad 2018-05-04

Nu börjar samrådet för detaljplaneförslaget i del av Bårstad 2:4, 2:7 och 6:12 m.fl i Borghamn

Plan- och bygglovavdelningen har upprättat ett detaljplaneförslag för nya bostäder i del av Bårstad 2:4, 2:7 och 6:12 m.fl i Borghamn. Samråd om planförslaget pågår till och med den 8 juni 2018.

Läs mer om processen och planförslaget här.