mätområde lågflygningar sgu

Pågående lågflygningar

Publicerad 2018-05-31

Från 14 maj och cirka tre månader framåt utför Sveriges geologiska undersökning, SGU, tillsammans med Wermlandsflyg geofysiska flygmätningar i ett område som innefattar Vadstena kommun.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är den myndighet som svarar för frågor som rör Sveriges geologi, det vill säga frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Aktuellt område för flygmätningarna är markerat med svart ram i kartbilden. Mätningarna görs på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Syftet är att kartlägga berggrunden.

Läs mer på sgu.se

För mer information, kontakta:
Henrik Johansson, SGU, tel. 018-17 92 66 eller
Stefan Mörck, Wermlandsflyg, tel. 070-209 18 05