Miniräknare budget ekonomi bidrag pengar

Ny riktlinje gällande förenklad biståndsbedömning

Publicerad 2018-06-29

Från och med den 1 juli 2018 finns en riktlinje framtagen i socialnämnden gällande förenklad biståndsbedömning. Arbete med att framta rutiner för hur ansökan ska behandlas pågår.

Datum för när ansökan om insatser/hjälp till hemtjänstverksamheten kan lämnas kommer att meddelas så snart rutinen är färdigställd.