Eldstad kamin kakelugn elda miljö

Vedeldning!

Publicerad 2017-11-20

Nu är det säsong för vedeldning. Att elda med förnybara bränslen som ved och pellets är ur klimatsynpunkt bättre än att elda fossila bränslen. Vid förbränning av ved bildas dock en del luftföroreningar som är hälsofarliga för människor att andas in.

Genom att elda på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och plånbok kan du minska utsläppen med upp till 50 procent och bidra till att luften blir bättre där du bor. För att minska utsläpp från vedeldning har Naturvårdsverket och Energimyndigheten tagit fram nya råd för vedeldning, riktade till hushåll.

Läs mer om eldningsråd för kamin, spis och ugn, eldningsråd för pannor, regler och riktlinjer samt påverkan på hälsa och miljö från vedeldning.