Imma vatten fukt glas miljö

Ingen vattenbrist i Motala och Vadstena

Publicerad 2017-05-05

Vi ser ingen risk för vattenbrist för de abonnenter som får sitt vatten via kommunens ledningar. Däremot kan de som har egen brunn drabbas av att vattnet sinar. Vi har just nu har extremt låga grundvattennivåer på sina håll.

Vi ser ingen risk för vattenbrist för de abonnenter som får sitt vatten via kommunens ledningar. Däremot kan de som har egen brunn drabbas av att vattnet sinar. Vi har just nu har extremt låga grundvattennivåer på sina håll.

Många hör av sig till kommunen med frågor om det finns risk brist på vatten, på grund av att det under en längre period varit väldigt lite nederbörd. I en stor del av Sverige finns risk för vattenbrist under 2017, och vissa kommuner har redan infört bevattningsförbud.

Några sådana planer finns inte i Motala och Vadstena, som samarbetar om VA-frågorna i en gemensam nämnd.

– Vi tar det mesta av vårt vatten från Vättern. Även om vattenståndet är lågt så är risken för att att finns det ingen risk för att vattnet tar slut väldigt liten. Våra intag för råvatten ligger på flera meters djup vilket gör att vi har långt kvar innan vi får problem. Vi har också några mindre vattenverk som tar upp grundvatten. Inte heller i dessa källor ser vi just nu någon brist på vatten, men vi håller förstås en extra koll, säger Anders Edholm, verksamhetschef för Vatten och avfall.

Enskilda brunnar

Däremot har vi fått indikationer på att enskilda brunnar sinar på sina håll. Vi rekommenderar de som har enskild brunn att kontrollera tillgången på vatten och eventuellt minska förbrukningen om det finns risk att vattnet kan ta slut.

Om vattnet i den enskilda brunnen redan har sinat kan man kontakta en transportfirma, som kommer ut och fyller på brunnen. För att undvika att brunnen sinar i framtiden kan man undersöka om det är möjligt att djupborra en brunn. Det är inte lämpligt på alla ställen, eftersom man också kan stöta på vatten med sämre kvalitet.

Kommunen har inte ansvar för att leverera vatten till fastigheter med egen dricksvattenkälla utanför verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten. Vi kan hjälpa till med nödvatten, om ni har sådan vattenbrist att det inte räcker till hushållets basbehov. Det innebär tre-fem liter per person och dygn.

Hämta vatten i vattenkiosk

Man kan få tillgång till en större mängd vatten i en så kallad vattenkiosk som finns på kommunens anläggning på Delfinvägen, i Borensberg och i Vadstena. Du får då en faktura på det vatten som du har tagit ut. För att få nyckel till en sådan kontaktar du tekniska förvaltningens kundservice.

– Vi följer den här frågan kontinuerligt och mäter vattennivåerna i våra vattentäkter. Om det skulle uppstå en risk för vattenbrist kan en första åtgärd bli att införa bevattningsförbud och förbud mot att fylla pooler, men där är vi inte i dag, säger Anders Edholm.

Om det skulle bli sådana restriktioner informerar vi om det på kommunens hemsida och via media.