Konstnär

Utlysning av kulturstipendium 2018

Publicerad 2018-01-08

Nu är det återigen dags att nominera någon eller några av alla de enastående personer som har gjort något för Vadstena som du tycker ska uppmärksammas.

Kulturstipendiet är på 25 000 kr och delas ut av kultur- och utbildningsnämnden. Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra insatser av såväl kulturaktörer som personer i övrigt som på något sätt har berikat Vadstena kommuns kulturliv. I första hand delas stipendiet ut till kommuninvånare.

Vid val av stipendiat beaktas jämställdhet och mångfald. Vadstena kommun tar också hänsyn till de perspektiv som uppmärksammar hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan etnicitet, funktionshinder, klass, kön, religion och sexualitet.

Kulturstipendiet delas ut under Kulturveckan, som är vecka 10.

Förslag till stipendiat ska lämnas in skriftligen eller elektroniskt till kultur- och utbildningsnämnden senast den 31 januari 2018.

Skicka nomineringar till:
Kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se

eller

Vadstena kommun
Klosterledsgatan 35
592 80 Vadstena

Riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium finns här.

Tidigare mottagare av kulturstipendiet finns här.