Skoldatatek pojke lärare dator

Kultur- och utbildningsnämnden satsar på digitalisering och utökade föreningsbidrag

Publicerad 2017-12-05

Måndag 4 december antog kultur- och utbildningsnämnden sin budget för 2018 - den största i nämndens historia. Flera stora och viktiga investeringar är på gång som påverkar nämndens verksamhet: en ny förskola, en ny mellanstadieskola och en ny sporthall samt upprustning av simhallen.

– Det är viktigt att vi skjuter till ytterligare resurser till verksamheterna nästa år eftersom alla satsningar kräver insatser av personalen utöver det vanliga. Jag är dock trygg med detta eftersom jag vet att alla verksamheter hittills visat prov på stort ansvarstagande och lyckats effektiviserat sin verksamhet, trots ökade resurser de senaste åren. Vi kommer därför att få god utdelning på varje satsad krona, säger Göran Fältgren (S), kultur- och utbildningsnämndens ordförande.

Den viktigaste satsningen på utbildningssidan handlar om IT-satsningen i förskolan och skolan. Här är högstadiet först ut. Målet är en dator till varje elev och att pedagogerna har en gedigen kunskap om hur man använder IT i skolan på ett bra sätt.
– Jag ser denna satsning som livsviktig för att vi ska kunna hålla oss bland de 20 bästa skolkommunerna i landet. Vi håller på att halka efter på detta område och så vill ingen i nämnden ha det, säger Göran Fältgren (S).

Andra områden som prioriteras inom skolan är en tydlig studie- och yrkesvägledning genom hela grundskolan, liksom en tydligare språkinlärning där bland annat elevhälsan kommer att få stor betydelse. Nytt nästa år är också inriktningen att hitta samverkansformer med övriga utbildningsaktörer i Vadstena kommun.

På fritids- och kultursidan höjs föreningsbidragen kraftigt nästa år: 100 000 kronor extra går till idrotten och lika mycket till kulturen. I budgeten har också stort fokus lagts på tydliggörande. En kulturarvsplan som varit på tal under många år blir nu verklighet liksom en fritids- och friluftsplan. Nämnden har också gett förvaltningen i uppdrag att hålla fokus på gruppen över 65 år inom bland annat biblioteksverksamhet och föreningsbidrag. Nytt är t ex bidrag till Stroke-föreningen.

– Jag är glad att vi har kunnat höja bidragen till våra idrottsföreningar. Dessa utför ett ovärderligt arbete för att främja folkhälsan, ja till och med skolresultaten, säger Göran Fältgren (S).