Kräftor sommar höst röd Vättern fest livsmedel

Kräftfiske

Publicerad 2017-08-08

Nu är det återigen dags för årets kräftfiske i vallgraven och i hamnområdet!

Fredagen den 11 augusti klockan 17.00 går startskottet för årets kräftfiske i vallgraven och hamnområdet i Vadstena.

Kräftfiske är tillåtet för kommuninvånarna till och med söndagen den 20 augusti klockan 24.00. Fisket ska ske från land och med max två håvar per person. Kräftor som är mindre än 10 centimeter mellan huvud och stjärt ska omedelbart släppas tillbaka.

Området begränsas av vallgraven runt slottet samt båda sidor om stora och lilla hamnarmen inklusive bryggor. Båtar får inte användas. Undantag från rätt till kräftfiske är gästhamnsområdet mellan Slottets stenbro, längst hela kajen, och fram till sjöräddningens brygga.

Lördagen den 12 augusti tillåts alla, oavsett kommuntillhörighet, att fiska kräftor enligt ovanstående.

KONTAKT

Medborgarservice
Kommunhuset
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Fredag 3 november har vi öppet kl 8-12.

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor