Vättern hamn Vadstena båtar vy

Information angående båtplatser för fritidsbåtar

Publicerad 2017-04-12

Under vecka 15 distribueras årets fakturor för båtplatser ut. Följande information skickas också ut till alla båtplatsägare i Vadstena kommun.

På grund av uppdatering av kommunens faktureringssystem kommer årets faktura senare än vanligt.

Tyvärr kommer det att bli problem att utnyttja vissa båtplatser på grund av det låga vattenståndet. Vi försöker i möjligaste mån att omplacera dessa båtar tillfälligt under 2017. Vi kommer därför inte att fördela några båtplatser, nu under våren, till de som står i kö.

Förtöjningsfundamenten av bryggorna vid yttre Naddöviken håller på att åtgärdas, blåsas ner. Detta arbete påbörjades i mitten av mars och beräknas vara klart inom kort.

Muddring av sandbanken samt utgrävning av sjösättningsrampen vid inre Naddöviken är på gång, vi väntar på tillstånd från Länsstyrelsen.

Vad gäller klaffbron till Vadstena slott så kommer den att ligga nere hela säsongen 2017. Statens Fastighetsverk ansvarar för sjösättning med kran och båtklubbarna kommer att få information om tider. De som har båtplats i vallgraven har tilldelats en tillfällig plats under 2017.

Har du frågor om båtplatser? Skicka ett meddelande på batplats@vadstena.se så svarar vi så snart vi kan.