Ungdomar, förening

Träff för idéburen och ideell sektor

Vadstena kommun bjuder under 2017 in idéburen och ideell sektor till ett antal träffar med olika teman. Syftet med dessa träffar är att alla ska lära känna varandras verksamheter lite bättre, samt kompetenshöjning. Målet är att utveckla verksamheterna och organisationerna så att vi alla blir bättre och starkare.

Den första träffen har tema integration.

Datum: tisdag den 30 maj

Plats: Rödtornet

Tid: 17:00 - 20:00 (kaffe och smörgår serveras kl. 17:00 - 17:30)

Program

  • Välkomna, Vadstena kommun
  • Goda exempel VGIF och Kulturernas fest
  • Sara Lago, integrationsansvarig SISU
  • Ellen Larsson från projektet SE Upp och NAD om hur de kan stötta föreningslivet
  • Föreningslivets roll i samhället och i integrationsarbetet
  • Paus med frukt
  • Workshop
  • Reflektioner

Anmälan skickas till gunilla.carlsen@vadstena.se

Varmt välkomna!