fiol musikskola kulturskola

Kulturskolans terminsavgifter halveras!

Publicerad 2017-04-12

Kulturskolans terminsavgifter halveras från 800 till 400 kr. Ja, till och med ännu mer om familjen har flera barn i kulturskolan. Det första syskonet behöver bara betala 300 kr per termin och övriga syskon bara 200 kr.

Att terminsavgifterna kan halveras redan i år beror på den statliga kulturpolitiken. Sedan tidigare har den styrande majoriteten i kommunen (socialdemokraterna och konsensus) planerat in detta från och med 2018.

Sedan musikskolan gjordes om till kulturskola har antalet deltagare ökat från cirka 100 till 150 stycken.
- Alla barn måste få möjlighet att skapa, fokusera och vara kreativa. För att behålla våra goda skolresultat måste vi ha barn och elever som är aktiva både med kroppen och hjärnan. Kreativa barn presterar bättre än andra så satsningen ligger helt i linje med hur vi ser på skolan och kulturens värde i Vadstena, säger kultur- och utbildningsnämndens ordförande Göran Fältgren (s).