Bidrag till idéburen och ideell sektor – flera deadlines den 30 september!

Den 30 september är sista datum för att söka fem olika bidrag från Vadstena kommun inför 2018. Dessa är verksamhetsbidrag, bidrag till särskilda aktörer, omhändertagande och proaktiv verksamhet inom social sektor, bidrag till anläggning/lokal, subventionerad eller fri lokal i kommunägda anläggningar.

Varmt välkomna med era ansökningar – ert bidrag till en levande och intressant kommun att bo och verka i är viktigt!

Riktlinjer för bidrag till idéburen och ideell sektor finns här.

Ansökningsblankett finns här!