Pigga pensionärer

Dags att söka arrangemangsbidrag

Publicerad 2017-04-05

Sommaren närmar sig och planering av arrangemang av olika slag pågår för fullt runt om i kommunen. Vadstena kommun delar ut bidrag till aktörer som genomför verksamhet som bidrar till ett berikande liv för invånare och besökande.

Ni kan söka bidrag för enstaka eller flera arrangemang och projekt samtidigt.

Återrapportering ska göras till kommunen senaste två månader efter avslutad aktivitet, därefter utbetalas bidraget. Förskott kan erhållas med upp till 50 % av sökt bidragskostnad (eller max 10 000 kr).
Bidraget kan sökas i förskott vid fyra tillfällen under året; 31 januari, 30 april, 31 juli och 31 oktober.
Senast den 30 april kan ni söka arrangemangsbidrag inför sommarens aktiviteter.

Riktlinjer för bidrag till idéburen och ideell sektor hittar ni här.

Ansökningsblankett finns här.