Så ser det nya politiska styret ut

Publicerad 2017-06-26

På kommunfullmäktiges sammanträde 21 juni förrättades val till vissa nämnder, vissa presidier och styrelser i kommunala bolag. Här kan du se samtliga presidium som gäller i fortsättningen.

Kommunfullmäktige

Jane Råsten (S), ordförande
Fredrik Almcrantz (K), förste vice ordförande
Bo Johansson (C), andre vice ordförande

Kommunstyrelsen

Anders Hedeborg (S), ordförande
Arne Sjöberg (M), förste vice ordförande
Frida Edholm (K), andre vice ordförande

Kommunalråd

Anders Hedeborg (S)
Magnus Gustafsson (S)
Arne Sjöberg (M)

Oppositionsråd

Frida Edholm (K)
Anders Agnemar (C) - företräder C, L och KD

Kultur- och utbildningsnämnden

Göran Fältgren (S), ordförande
Jenny Eriksdotter (M), förste vice ordförande
Johan Lindell (K), andre vice ordförande

Socialnämnden

Magnus Gustafsson (S), ordförande
Gunilla Edenberg (M), förste vice ordförande
Lars Ekström (K), andre vice ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden (oförändrat)

Desireé Forsén (S), drdförande
Carl-Henrik Juhlin (K), förste vice ordförande
Gary Sparrborn (M), andre vice ordförande

Myndighetsnämnden

Anders Hedeborg (S), ordförande
Arne Sjöberg (M), förste vice ordförande
Frida Edholm (K), andre vice ordförande

Valnämnden

Anncathrin Kristiansson (S), ordförande
Eva Sparrborn (M), förste vice ordförande
Bo Johansson (C), andre vice ordförande

Krisledningsnämnden

Anders Hedeborg (S), ordförande
Arne Sjöberg, förste vice ordförande

Vadstena stadshus AB

Peter Karlsson (M), ordförande
Jane Råsten (S), förste vice ordförande
Mats Wahrén (K), andre vice ordförande

Vadstena kommunfastigheter AB

Maria Johansson Gray (S), ordförande
Arne Sjöberg (M), förste vice ordförande
Urban Tellström (KD), andre vice ordförande

Vadstena turism och näringsliv AB

Anders Hedeborg (S), ordförande
Tommy Kennberg (MP), förste vice ordförande
Stefan Båverud (K), andre vice ordförande

Vadstena fastighets AB

Arne Sjöberg (M), ordförande
Maria Johansson Gray (S), förste vice ordförande
Urban Tellström (KD), andre vice ordförande

Vadstena förvaltnings AB

Arne Sjöberg (M), ordförande
Maria Johansson Gray (S), förste vice ordförande
Urban Tellström (KD), andre vice ordförande