KF 2017-09-27 version 2

Kommunfullmäktige fattar beslut om budget och mål- & resursplan

Publicerad 2017-10-02

Kommunfullmäktige tog den 27 september beslut om majoritetens förslag till en budget och en treårig mål- och resursplan för kommunen.

Majoriteten beskriver själva sin mål- och resursplan som en utvecklingsinriktad och realistisk plan för kommunens ekonomi och verksamhet, nybyggnation och befolkningsutveckling, baserad på samsyn mellan politiken och förvaltningen.

Utgångpunkterna för planen är att utgå ifrån dagens invånarantal tillsammans med realistiska prognoser och pågågende projekt för bl a nybyggnation. En realistisk befolkningsökning är enligt majoriteten 75 nya invånare per år.

Några av de satsningar som ska göras under perioden 2018-2020 för att utveckla Vadstena är:

  • Ny förskola
  • Fortsatt försköning av Storgatan och Rådhustorget
  • Satsniing på turism- och näringsliv
  • Ny serverings- och servicebyggnad i hamnen
  • IT-satsning i skolan
  • Trygghetsboende
  • Skollokalsprojektet med idrottshall
  • Konkreta planer för Borghamn - Rogslösa
  • Satstningar på hållbarhet, miljötänkande och Vättern
  • Framtagande av fler detaljplaner för bostadsbyggande t ex  Tycklingeområdet, Birgittaområdet, Kronoängen

I videoklippet på Vadstena Play berättar förste vice ordförande i kommunstyrelsen Arne Sjöberg (M) om planerna för de kommande åren.

Mål- och resursplan