eldningsförbud

Eldningsförbud i hela Östergötland

Publicerad 2018-05-23

Länsstyrelsen Östergötland har efter samråd med länets kommuner och berörda myndigheter fattat beslut om eldningsförbud i hela länet. På grund av den senaste tidens värme och torka är brandrisken nu mycket stor i hela länet. Eldningsförbudet gäller från och med onsdag 23 maj och tillsvidare. 

Vid eldningsförbud:

  • är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus
  • är grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt på villatomter i grillar (kol-/gas-/el-)

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Vid eldningsförbud rekommenderas:

  • att inte röka i skog och mark
  • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på vadstena.se och på Vadstena kommuns Facebook-sida.

Uppdaterad information finns även på webbplatserna för Räddningstjänsten Östra Götaland och Länsstyrelsen Östergötland.

Frågor och svar om eldningsförbudet

Får jag grilla på min innergård eller i min villaträdgård?
Det går bra att grilla på fastighetsägarens mark. Hyresvärden kan ha andra regler men det har inget med eldningsförbudet att göra. Grillning är även tillåtet på villatomter i grillar (kol-/gas-/el-)

Får jag grilla i en permanent iordningsställd grillplats?
Ja, med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Får jag använda stormkök eller muurikka?
Nej, eldningsförbudet gäller allt som avger värme, låga eller gnista. Däremot är det okej att använda om den placeras på en permanent iordningsställd grillplats.

Får jag använda en engångsgrill på en asfalterad yta?
Nej.

Får jag grilla på en campingplats?
På en campingplats gäller campingägarens regler och rekommendationer.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?
Du kan åtalas för allmänfarlig vårdslöshet.

Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen?
Förbudet gäller inte avverkning i skog. När det är så här torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att:

  • ta med brandvakt och släckutrustning såsom skumsläckare
  • utföra arbetet när fukthalten normalt är som högst på natten eller tidig morgon
  • byta till andra objekt med lägre brandrisk
  • undvik att arbeta ensam

Får skogsbolag köra med maskiner i skogen?
Ja, men vid hög brandrisk krävs extra åtgärder enligt de branschgemensamma riktlinjerna för att minska brandrisken.

Hur vet jag när eldningsförbudet är över?
Håll koll på Länsstyrelsens webbplats. Även räddningstjänsten och kommunen kommer att gå ut med information. Kolla om SMHI:s vädervarning ligger kvar på deras hemsida eller app.

Vad gör jag om jag känner röklukt i skogen?
Ring 112 om det är kraftig lukt eller om du ser rök.

Vad gör du om du upptäcker en brand?
Varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Försök släcka elden om det är möjligt. Sök inte upp platsen med risk för att vara i vägen för räddningstjänsten när de är på plats. Följ händelseförloppet via räddningstjänsternas hemsidor och lokala medier.

Hur mycket måste det regna för att faran ska vara över?
Man brukar säga att mindre än 5 millimeter fastnar uppe i mossan och ventilerar bort snabbt. När det har varit så torrt som det är nu behövs stora regnmängder på runt 20 millimeter flera dagar i rad för att marken ska bli blöt igen.

Fakta

Vad betyder eldningsförbud?
Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden. Eldningsförbud är ofta lokala och gäller i din kommun eller i ditt län.

På vissa områden tillåts du använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. I vissa fall tillåts även användning av fasta gasolgrillar eller hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt eller nära marken. Kontrollera alltid med kommunen och Länsstyrelsen vad föreskriften om eldningsförbud anger är tillåtet där du befinner dig.

Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder - de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i vägren eller banvall.

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Källa: MSB

Länkar

SMHI:s brandriskkartor

Krisinformation.se

Skogsstyrelsen om risken för skogsbränder