Trädfällning övre hamnparken

Publicerad 2018-04-09

Under vecka 16 påbörjas säkerhetsbeskärning och fällning av utdömda träd i övre hamnparken. 
Arbetet förväntas pågå under 1-2 veckor.