Cirkusplatsen omslagsbild

Förlängning av samrådstiden för detaljplan för Vadstena 3:2 m.fl.

Publicerad 2017-06-16

Samrådstiden för detaljplan för nybyggnad av skola och sporthall på del av fastigheten Vadstena 3:2 och fastigheten Riddarsporren 1 m.fl förlängas fram till 4 augusti 2017.

På grund av ökat intresse för det aktuella planförslaget fattades beslut om att förlänga samrådstiden. Beslutet gäller detaljplan för nybyggnad av skola och sporthall på del av fastigheten Vadstena 3:2 och fastigheten Riddarsporren 1 m.fl. (s.k. "Cirkusplatsen"). Samrådet sker därmed mellan måndag 29 maj och fredag 4 augusti 2017.

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av en ny skola för årskurs 4 – 6 i del av fastigheten Vadstena 3:2 och den sydligaste delen av fastigheten Riddarsporren 1, i anslutning till den befintliga Petrus Magni skola.

Läs mer.