Cirkusplatsen_oms

Detaljplaneförslaget för ny skola är ute för granskning

Publicerad 2017-11-17

Granskningstiden för detaljplan börjar måndag 20 november 2017.

Detaljplaneförslaget för nybyggnad av skola och sporthall på del av fastigheten Vadstena 3:2 och Riddarsporren 1 (s.k. "Cirkusplatsen") ställs ut för granskning den 20 november. Granskningstiden pågår t.o.m. den 22 december 2017.
Läs mer.

KONTAKT

Medborgarservice
Kommunhuset
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Fredag 3 november har vi öppet kl 8-12.

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor