Vadstenagymnasiet flygbild

Vadstena och Motala samverkar kring Vadstenagymnasiet

Publicerad 2017-04-05

Under onsdagen 5 april skrev Vadstena och Motala kommuner under en gemensam avsiktsförklaring avseende Vadstenagymnasiet. Det innebär att parterna beslutat att aktivt samverka för att Motala kommun ska överta huvudmannaskapet för de gymnasieprogram som i dag erbjuds i Vadstena kommuns gymnasieskola.

Kommunerna har för avsikt att de elever som idag finns inskrivna vid Vadstenagymnasiet ska fortsätta i nuvarande lokaler i Vadstena under nästa läsår (2017/2018), och undervisas till största delen av de lärare som idag finns knutna till programmen. Även elever som läser på språkintroduktionsprogrammet är tänkta att fortsatt studera i Vadstena under nästa läsår.

Verksamhetsövertagandet ska ske så snart det är praktiskt och formellt möjligt under sommaren 2017.

Program lever vidare

Motala kommuns ambition är att fortsätta, och även utveckla, verksamheten inom det nuvarande hotell- och turismprogrammet.

– Motala har valt att gå in i den här avsiktsförklaringen för att vi ser det som strategiskt viktigt att det finns en gymnasieutbildning mot turism- och hotellverksamhet i västra Östergötland även i framtiden, säger bildningsnämndens ordförande (S), Nicklas Rudberg

– Vi vill att turismen ska bli en ännu större del av Motalas framtida näringsliv och då är det av största vikt att vi kan utbilda kompetent personal till turismnäringen, tillägger han.

Lärare följer med

En viktig förutsättning för att en utveckling av hotell- och turismprogrammet ska kunna ske är att nuvarande lärarresurser, så långt det är möjligt, följer med i samband med övertagandet.

- Vi har hela tiden strävat efter en så bra lösning som möjligt för såväl elever som pedagoger. Därför är det oerhört glädjande att vi idag kan presentera detta upplägg. Tack vare vårt goda samarbete med Motala har allt gått snabbt, vilket också varit viktigt, berättar Göran Fältgren (S), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden i Vadstena kommun.

Läs avsiktsförklaringen