Gyllene skräp scen sång slott konsert

Vadstena kommun får unikt bidrag för scenkonst riktad mot barn

Under 2016 genomför Kulturrådet ett pilotprojekt inom kulturell verksamhet i förskolan – Skapande förskola. Vadstena ingår som en av 18 kommuner i projektet, och med hjälp av ett bidrag på 610.000 kronor kommer professionella föreställningar för barn och föräldrar att kunna erbjudas under nästa år.

Kulturrådets satsning ska prioritera kommuner, där det av olika skäl kan vara svårt att ta del av professionell kultur. Totalt tio miljoner kronor kommer att användas för en scenkonstsatsning för barn i åldern 3-5 år boende i Norrbotten, Västerbotten och Östergötland. Vadstena kommun är en av totalt 18 kommuner i Sverige, och endast en av fyra i Östergötland, som beviljats bidrag.

- Det känns mycket bra att kultur- och utbildningsnämndens satsning på att bland annat lyfta barn-och ungdomskulturen i Vadstena får ett förstärkt genomslag genom dessa pengar från Kulturrådet, säger kultur- och utbildningsnämndens ordförande Göran Fältgren.

Pilotprojektet genomförs i samverkan med Danscentrum, Teatercentrum, Musikcentrum och Manegen och tanken är att ett antal turnerande föreställningar för barn och föräldrar ska produceras. I föreställningarna, som kommer att turnera runt till de kommuner som ingår i scenkonstsatsningen, medverkar professionella dans-, teater-, musik- och cirkusartister.

- Det här är värdefullt både för barn och föräldrar för att de tillsammans ska kunna uppleva ännu mera professionell scenkonst i vår kommun. Det berikar och utvecklar barnens lust, nyfikenhet och lärande, menar Kristina Lohman, kultur- och utbildningschef i Vadstena kommun.