Händer i ring blå himmel samarbete möte stöd hopp

Extra bidrag för integrationsinsatser

Publicerad 2016-07-01

Kommunfullmäktige tog den 22 juni beslut om att avsätta 100 000 kr till ett extra bidrag för integrationsinsatser i kommunen.

Beslut togs i kommunfullmäktige den 22 juni 2016 om att avsätta extra bidrag till integrationsinsatser i kommunen. Bidraget finansieras från det tillfälliga statsbidraget som kommunen fått av staten för mottagande av flyktingar.

Föreningar kan söka medel men det går även bra att söka medel för andra arrangemang.

Vi vänder oss till föreningar som arbetar med barn- och ungdomsarbete i Vadstena kommun, samt till kulturaktörer. Välkomna med förslag på insatser som ni vill göra under 2016 för att främja en god integration.

I ansökan ska finnas med:

  • förslag på aktivitet/insats
  • hur aktiviteten kan främja integration
  • åldersgrupp som ni vänder er till
  • beräknad kostnad

Ansökan ska ha inkommit senast den 15 augusti. Ansökan skickas till:

Kultur- och utbildningsförvaltningen, Fritidschef Kjell Knutsson, 592 80 Vadstena.

Frågor besvaras fram till den 12 juli av Maria Jönsson, Kulturstrateg och från den 1 augusti av Kjell Knutsson, Fritidschef