Vadstena Turism & Näringsliv

Vadstena Turism & Näringsliv AB har i uppdrag av Vadstena kommun att arbeta med destinationsutveckling, näringslivsutveckling och platsmarknadsföring i syfte att långsiktigt bidra till Vadstenas attraktivitet och den lokala tillväxten.

Organisation och mål

Bolaget ägs till 100% av Vadstena kommun genom Vadstena Stadshus AB. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och står under uppsikt av kommunstyrelsen.

Bolagets inledande mål är att vara en given lokal samverkanspartner och en tillgång för både det privata näringslivet, kommunen och andra offentliga aktörer, för att därefter ta nästa steg i samverkan.

Preliminär verksamhetsplan 2018-2020 

Bolagsstyrelse

Bolagsstyrelsen utses av kommunfullmäktige med en sammansättning av ledamöter som speglar det politiska majoritetsförhållandet.

Ledamöter: Ordförande Desirée Forsén (S), Tommy Kennberg (MP), Stefan Båverud (K), Gary Sparrborn (M), Anders Agnemar (C)
Suppleanter: Oliver Gray (S), Bob Råsten (S), Nada Tendzeric (K), Carl-Johan Sommar (M), Vakant plats (KD)

Läs mer om kommunens bolagsordning och ägardirektiv