Shopping storgatan butiker

Vadstenas näringsliv

Vadstena är en kommun som präglas av småföretagaranda, internationella industrier, omvårdnad och turism. Här finns goda möjligheter att arbeta inom olika branscher, starta eget eller studera.

2014 är ett bra år för Vadstena ur näringslivssynpunkt. I Företagarnas ranking "Årets företagarkommun" rankas Vadstena näst bäst i Östergötlands län med en 21.e plats i riket.Vad gäller nyetableringar är Vadstena bäst i Östergötland med plats 67 i "Nyföretagarbarometern". Just nyföretagande verkar ha blivit ett starkt kort för kommunen som i Ekonomifaktas mätning 2012 noterades för 14,3 procent (antal nya företagare per 1000 invånare) som kan jämföras med riksgenomsnittet på 11,5 procent. Intressant att notera är, att Vadstenas siffra steg med 1,5 procentenhet mellan 2011 och 2012 samtidigt som riksgenomsnittet sjönk lika mycket.


Lite fler intressanta fakta om Vadstena:

Antal registrerade företag

Aktiebolag: 269
Enskild firma: 423
Ekonomisk förening: 11
Handelsbolag: 41
Kommanditbolag: 12
Summa: 756

Antal pendlare in & ut, vilka orter

Nedanstående tabell skildrar arbetspendling 2011. Tyvärr finns ingen färskare statistik. Observera att i totalen finns även pendlare från andra kommuner än till och från de sex i tabellen.

Första siffran: till angiven ort, andra siffran: från angiven ort
Motala: 542 – 768
Mjölby: 274 – 198
Linköping: 221 – 97
Ödeshög: 67 – 56
Boxholm: 9 – 20
Norrköping: 21 – 7
Totalt: 1306 – 1247

Antal nystartade företag

2013: 36 nya företag

KONTAKT

Vision Vadstena
Telefon: 070-550 35 47
Telefontid vardagar kl 8-17.
Besöksadress: Storgatan 31 (Rödtornet). Besök förbokas.
Skicka e-post