Gågatan Storgatan gata

Valresultatet i Vadstena

Sedan länsstyrelsen kontrollräknat samtliga röster är nu mandatfördelningen i kommunfullmäktige i Vadstena klar.

Det nyvalda fullmäktige har följande sammansättning:

Moderaterna                                    8 mandat

Socialdemokraterna                          8 mandat

Konsensus                                        8 mandat

Centerpartiet                                    3 mandat

Sverigedemokraterna                        3 mandat

Miljöpartiet                                      2 mandat

Vänsterpartiet                                   2 mandat

Kristdemokraterna                            1 mandat

Totalt                                   35 mandat

Det nyvalda fullmäktige sammanträder första gången den 24 oktober.

Det fullständiga valresultatet finns Valmyndighetens webbplats val.se


Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år och nästa gång den 26 maj 2019. Då väljs de representanter som ska företräda Sverige i Europaparlamentet.