Våldsbejakande extremism

Till våldsbejakande extremism räknas vänster- och högerextremism samt jihadistisk extremism.

Om du får kännedom om personer som visar tecken på att stödja våldsbejakande extremism ska du omedelbart kontakta  den lokala samordnaren i kommunen, socialtjänsten, medborgarservice eller polisen.

Kommunal samordnare
0143 150 22, dagtid 8- 17

Förste socialsekreterare, eller dennes ersättare
072 559 90 47, dagtid 8-12 13-16

Socialjouren
013 20 75 26, övriga tider

Polisen
114 14

Orostelefon och chatt om radikalisering

Är du orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Orostelefonen är en nationell stödtelefon som drivs av Rädda Barnen och erbjuder professionellt samtalsstöd helt anonymt. Både barn och vuxna kan ringa. Vi talar flera språk. Det går också bra att chatta med oss.

Telefon: 020-100 200. Chatt: www.raddabarnen.se/oroschatten

Information om öppettider med mera finns på www.raddabarnen.se/orostelefonen