larm telefon kris

Att larma

Du ska alltid ringa larmnumret 112 om du eller någon annan i din närhet råkar ut för en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, räddningstjänst eller polis. Det är viktigt att du vet vart du befinner dig, vad som hänt och om någon är skadad.

Larmnummer 112

Larmnummer 112 är ett nödnummer du ska ringa när du eller någon annan i din närhet befinner sig i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp. Gäller ditt samtal inte en nödsituation kan du vända dig till särskilda servicenummer.

Räddningstjänsten

Telefonnumret till räddningstjänsten hittar du här. I en nödsituation ska du ringa larmnummer 112.

Polisens direktnummer 114 14

Det nationella numret till din närmaste polismyndighet är 114 14. Hit ringer du om du exempelvis vill göra en polisanmälan, ge polisen tips och råd, ställa frågor om pass, tillstånd , öppettider eller liknande. Numret ska alltså inte användas vid akuta situationer.

1177 Vårdguiden

1177 är ett nummer du kan ringa när du vill få sjukvårdsrådgivning per telefon. Du får via numret komma i kontakt med en sjuksköterska som kan ge dig råd och information dygnet runt.

Informationsnummer 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer som du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. All information som lämnas till 113 13 är avstämd med kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Via 113 13 kan du både få och lämna information om en pågående händelse. Informationsnummer 113 13 är dock inget nummer som ska användas vid akuta behov eller hjälp. Då ska larmnummer 112 användas.

Läs mer om de olika servicenumren genom att klicka på länkarna under "Läs mer".

112 - nödnummer att ringa vid fara för liv, egendom och miljö.
114 14 - Polisens nummer för icke akuta ärenden
1177 - sjukvårdsrådgivning
113 13 - informationsnummer vid olyckor och kriser

11313