Mandatfördelning

Mandatperioden för kommunfullmäktige är fyra år och antal ledamöter varierar beroende på kommunens storlek. Kommunfullmäktige i Vadstena har 35 ledamöter och 20 ersättare.

Så här är platserna fördelade mellan partierna efter valet 2018:
Moderaterna 8
Socialdemokraterna 8
Konsensus 8
Centerpartiet 3
Sverigedemokraterna 3
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 2
Kristdemokraterna 1

KONTAKT

Kommunfullmäktige

Arne Sjöberg (M)
Ordförande
Telefon:070-666 29 55
Skicka e-post

Hanna Samuelsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 21
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Arne Sjöberg (M)
Ordförande

Magnus Gustafsson (S)
Förste vice ordförande

Bo Johansson (C)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
(Gruppledare markeras med fetstil)
Peter Karlsson (M)
Desirée Forsén (S)
Frida Edholm (K)
Carl-William Franzén (M)
Anders Hedeborg (S)
Lars Ekström (K)
Anders Agnemar (C)
Dan Olsson (SD)
Dag Källman (V)
Fabian Thun (S)
Eva Mattsson (K)
Tommy Kennberg (MP)
Kerstin Ramå (M)
Gunilla Sjösten (KD)
Jenny Bytander (S)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Camilla Westling (C)
Jan Sundström (M)
Malin Löfstedt (K)
Thomas Strandberg (SD)
Gary Sparrborn (M)
Jane Råsten (S)
Bengt-O Petersson (K)
Eva Skoog (V)
Carl-Johan Sommar (M)
Göran Fältgren (S)
Mats Wahrén (K)
Camilla Anneflod (M)
Victoria Gustafsson (S)
Johan Lindell (K)
Björn Sandberg (SD)
Julia Bernzen (MP)

Ersättare
Emil Carlsson Ramö (M)
Patrik Vidarsson (M)
Eva Sparrborn (M)
Daniel Nord (M)
Jan-Inge Printz (S)
Yvonné Gustafsson (S)
Bashar Abboud (S)
Sabina Grandin (S)
Moa Bjärestrand-Lindqvist (K)
Ing-Marie Fagrell (K)
Kenneth Rydenlund (K)
Markus Gustafsson (K)
Margit Berggren Silvheden (C)
Lena Davidsson (C)
Gun Möller (V)
Anita Källman (V)
Sten Mattsson (MP)
Eivor Folkesson (MP)
Urban Tellström (KD)
Kennerth Sjösten (KD)