Kommunalskatt

Vadstena kommuns skattesats uppgår inkomstår 2018 till 22,80 kronor per hundralapp, det vill säga 22,80 % procent av Vadstenabons beskattningsbara inkomst.

Kommunens verksamheter finansieras till största delen av skatter. Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om kommunens skattesats.

Kommuninvånarna betalar även skatt till Region Östergötland (tidigare landstinget) som 2018 är 10,70%. Är du medlem i svenska kyrkan betalar du även en begravningsavgift på 0,242% samt kyrkoavgift på 1,28%.

KONTAKT

Ekonomi
Erik Hagström
Telefon: 0143-151 64
Skicka e-post