Bredband el kablar grävmaskin gräva

Kommunala bolag

Vadstena kommun är idag ägare till två kommunala bolag. Vadstena Fastighets AB ägs till 100 % av Vadstena kommun medan Vökby Bredband AB ägs av flera kommuner och företaget Smånet AB. Ingående information till bolagen får du på deras egna webbplatser.

Vadstena Fastighets AB

Vadstena Fastighets AB (VFAB) ägs av Vadstena kommun och bolagets övergripande mål är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår bland annat att kunna erbjuda goda, sunda och prisvärda bostäder, att kunna stimulera byggande av alla former av bostäder samt att kunna erbjuda bostäder för olika faser i livet, såväl för unga som seniorer.

Vökby Bredband AB

VÖKBY Bredband AB ägs till 45% av de fem kommunerna Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Ydre. 55% av aktierna ägs av Smånet AB. Verksamheten är i huvudsak inriktad på att sälja tjänster i det bredbandsnät som kommunerna etablerat inom ramen för de s.k. VÖKBY-projektet.

KONTAKT

Medborgarservice
Kommunhuset
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Fredag 3 november har vi öppet kl 8-12.

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor