Synpunkter på kommunen 2015

Sedan 2015 har Vadstena kommun en särskild hantering av synpunkter och klagomål, och ett formulär för att lämna synpunkter på webbplatsen.

På alla verksamheter finns också en folder med blankett som du som kommuninvånare kan fylla i och skicka utan att betala porto. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som medborgare att framföra synpunkter och klagomål på vår verksamhet.

Under år 2015 inkom totalt 49 synpunkter, där sektorn för social omsorg fick ta emot de flesta. Fördelning av synpunkter till kommunens förvaltningar:

  • Socialförvaltningen: 13 st
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen: 1 st
  • Kommunstyrelsens förvaltning: 27 st
  • Kultur- och utbildningsförvaltningen: 8 st

Vi garanterar att du som lämnar en synpunkt får svar inom 14 dagar. Alla som har skickat in synpunkter under 2015 och velat ha svar, har fått ett svar.