Valbåd

Hur kan du påverka?

Som invånare har du flera olika vägar att välja på för att påverka det som händer och sker i Vadstena kommun.

Den allra största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Du kan också engagera dig politiskt eller inom någon intresseorganisation.

En annan möjlighet att påverka är att ta kontakt med de förtroendevalda, politikerna, som är med i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur du kan påverka i Vadstena kommun.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor