Kvalitet och utveckling

Inom plan- och bygglovavdelningen arbetar vi med myndighetsutövning och tillsyn samt lämnar råd och upplysningar inom nämndens verksamhetsområden.

Enkät

Inom plan- och bygglovavdelningens verksamhet arbetar vi med vad våra sökande tycker om bygglovsprocessen. Detta gör vi för att få kunskap om sökandens uppfattning om vår verksamhet och vad vi kan bli bättre på.

Så vid beviljat bygglov skickar vi med en enkät som vi ber de sökande att fylla i och skicka tillbaks till oss. Enkäten är helt anonym.

Utvärdering

Resultatet efter fyra månader är att de som svarat nöjda är med vår verksamhet. Ett minus är blanketterna på vår hemsida som är svåra att hitta.