Rivning av Vitsippan

Bygglovsprocessen

Här hittar du allmän information om bygglov och olika förfaranden som krävs i samband med byggande och/eller rivning.

I de flesta fall krävs bygglov, och i samband därmed också bygganmälan. I vissa fall krävs bygganmälan även om bygglov inte behövs. Bygglovpliktens omfattning beror på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område.

De frågor som behandlas regleras av plan- och bygglagen (PBL)

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor