Omslagsbild för Kalkhagsvägen

Detaljplan för bostadsändamål i fastigheterna Vadstena 4:132 och 4:133 vid Kalkhagsvägen

Granskning mellan 20 november och 22 december 2017

Plan- och bygglovavdelningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för omvandling av det f.d kolonilottområdet vid Kalkhagsvägen till bostadsområde.

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av mindre flerbostadshus med en högsta tillåten byggnadshöjd om 9 meter på fastigheterna Vadstena 4:132 och 4:133.

Planarbetet bedrivs i enlighet med reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

Detaljplaneförslaget ställs ut måndagen den 20 november och granskningstiden pågår t.o.m. fredagen den 22 december 2017. Handlingarna finns under granskningstiden utställda på entréplan i kommunhuset (vardagar 08.00-16.00), Klosterledsgatan 35 samt på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider. De kan även laddas ner genom att följa länkarna i rutan vid höger.

Synpunkter ska lämnas in till Vadstena kommun, Plan- och bygglovavdelningen, 592 80 VADSTENA, eller via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 22 december 2017. Observera att ange planens beteckning i era synpunkter.
Den som inte kommer in med skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Planområdets läge:

Öppna kartan i ny flik/nytt fönster

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor

Genom vår interaktiva karttjänst kan du söka information om skolor, detaljplaner och besöksmål i Vadstena kommun.