Södra Drottningmarken med plankarta

Pågående projekt

Är du som byggherre intresserad av markanvisning i Vadstena kommun? Här kan du läsa mer om pågående eller kommande projekt.

Södra Drottningmarken

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i olika upplåtelseformer och hustyper. Planen utformas så att en stor variation av hustyper medges inom området. I planens intentioner ingår även att skapa en levande stadsdel. Därför ges möjlighet till mindre verksamheter att etablera sig inom två centralt belägna kvarter. Detaljplanen förväntas att antas i maj-juni 2018. Planerad byggstart beräknas till tidigast våren 2019.
Läs mer

Kontakt
Stadsarkitekt Mathias Hult
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Vadstena kommun, 59280 Vadstena
Telefon: 0143-150 81
Skicka e-post

Kontakt

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppet:
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00