Bredband el kablar grävmaskin gräva

Anslutning av fastighet

Där Vadstena kommun tidigare utfört bredbandsarbete, eller gatu- /fjärrvärmearbete, finns anslutningspunkter (brunnar) placerade på strategiska platser. Efter godkänd beställning ansluts sedan respektive fastighet till dessa brunnar med bredbandsslang.

Vid gatu- eller fjärrvärmearbetet har man i allmänhet förberett anslutning för många fastigheter genom att avlämna en "Slang vid tomtgräns" där det varit möjligt. Det innebär att fastighetsägaren efter överenskommelse med kommunen endast behöver göra arbete på egen mark och ansluta mot denna slang för att förbereda bredbandsanslutning av sin fastighet. För kontroll om din fastighet är förberedd för anslutning, tag kontakt enligt länk vid sidan.

Genomföra anslutning

Om din fastighet bedömts vara möjlig att ansluta så skriver du ut dokumenten "Ledningsrättsavtal" och "Fiberbeställning", fyller i dem och skickar in till kommunen. Vid behov skriver du även ut dokumentet "Så här gör du, markarbeten och anslutning till fastighet", se länk här intill.
Observera att fiberbeställning och ledningsrättsavtal med samtliga de markägare som berörs ska vara inskickade innan arbete kan påbörjas.

Grävarbete på annans mark

För grävning som utförs på annans mark ska överenskommelse träffas även med denne innan arbete påbörjas. Ledningsrättsavtal ska upprättas mellan Vadstena kommun och markägaren, och beställaren av grävningsarbetet ansvarar för att detta avtal undertecknas och skickas in till kommunen. Fiberdragning i förlagd slang kan ske efter att samtliga avtal inkommit till kommunen. Efter utfört grävarbete ansvarar beställaren av arbetet att återställning sker av grävområdet. Om man anlitar en gräventreprenör så ingår detta i entreprenörens åtagande i normala fall.

 

KONTAKT

Bredbandsfrågor - Vadstena kommun
Roland Jaeger
Telefon: 0143-150 00
Skicka e-post

Info projektering/grävning
Benny Dahlqvist
Mobil: 073-986 40 84

Felanmälan bredband
Telefon: 0142-680 680