Skriva vuxentubildning penna papper

Introduktionsprogram

Om du inte blir eller är behörig till gymnasieskolan finns det olika typer av introduktionsprogram att välja mellan.

I första hand ska du vända dig till din studie- och yrkersvägledare som hjälper dig att hitta en lämplig lösning. Du kan även läsa mer på Skolverkets sida.

KONTAKT

Medborgarservice
Kommunhuset
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Fredag 3 november har vi öppet kl 8-12.

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor