Livsstil 2000

Förskoleklass

Från och med det året som barnen fyller sex år har de rätt att gå i förskoleklass. Förskoleklassen är frivillig men i regel är samtliga barn i Vadstena inskrivna.

Skolan har ett ansvar att informera om förskoleklassen och du kommer att bli kontaktad i god tid innan du gör en anmälan om plats.

Förskoleklassen är förlagd till Sankt Persskolan och vi bedriver pedagogisk verksamhet där leken har stor betydelse. Barnens lust att börja läsa, skriva och räkna stimuleras och utbildningen utgår ifrån en helhetssyn på eleven och dennes behov. I förskoleklasser arbetar vi mycket med att främja den sociala gemenskapen.

Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året.

Verksamheten är förlagd till förmiddagstid och kompletteras ofta med fritids på morgon och eftermiddag. Fritids kan vara förlag till skolan eller till något av de fristående fritidshemmen.

Skolskjuts

Vadstena kommun erbjuder även elever i förskoleklass skolskjuts. Läs mer!

Byte från förskola till fritidshem

För att underlätta övergången från förskola till fritidshem har vi tagit fram en förenklad blankett. Fyll i den och skicka in till oss så ordnar vi övergången. Tänk på att om du inte önskar fritids till ditt barn så måste du avanmäla förskolan. Läs mer!

Anmälan

Du kommer att få en anmälningsblankett till förskoleklassen skickad hem till dig i början av vårterminen. Även den föreklade blanketten för övergång mellan förskola och fritidshem skickas med. Det innebär att du ska skickas in två blanketter om du vill ha både förskoleklass och fritids.

KONTAKT

Sankt Persskolan
Expedition: 0143-152 03
eller 0143 - 152 23
Besöksadress:
Hovsgatan 13
5920 30 Vadstena

Skicka e-post

Genom vår interaktiva karttjänst kan du söka information om skolor, detaljplaner och besöksmål i Vadstena kommun.