Öppettider inom förskolan

Enligt skollagen ska förskola erbjudas barnet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Även barnets eget behov utifrån familjesituationen kan ge rätt till en förskoleplats. Vistelsetid på kvällar och helger eller i samband med större helger behöver inte erbjudas.

Vadstena kommun erbjuder förskola och fritidshem mellan klockan 06:10 och 18:30. Notera att den fristående förskola (föräldrakooperativen) i regel erbjuder kortare vistelsetid än så.
Någon förskola eller pedagogisk omsorg på natt eller helger erbjuds inte i kommunen.

Begäran om utökad vistelsetid
Om det finns särskila skäl kan en ansökan göras hos förskolechefen att få utökad vistelsetid från tidigast 05:45 till senast 19:00.
Till ansökan ska följande underlag bifogas;

  • Båda föräldrarnas arbetstider/studietid styrkta av arbetsgivaren/utbildningen
  • Båda föräldrarnas restid till om från arbetet/studier

Beslut om utökad vistelsetid tas av förskolechefen och barnet kan komma att placeras på speciellt anvisad avdelning.

Vistelsetid på övriga tider
Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg på andra tider och för tillfället erbjuds inte detta. Något absolut lagkrav finns inte, men har du funderingar kirng detta så kontakta gärna utbildningsförvaltningens utredare så attkommunen kan kartlägga behovet.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor